Informació de resum

behnud

Punts de l'usuari: 1933
Tinc un Dell i/o una frase sobre mi

Posició

Perfil de nova cançó

Perfil d'usuari de menys de 5.000 punts no és possible i la possibilitat d'inserir pistes de Nova.


Termes del perfil inserir Nova cançó

nom:

sexe:

Ciutat:

Unir data:

1395/6/22

Darrera visita:

1396/2/26

Jocs jugats:

927

Comentari:

0

Llista d'amics

Comentari de perfil

Utilitzar qualsevol paraula vulgar i lleig causa la pèrdua de tots els privilegis de l'usuari i li aconsegueix bloquejat
1503031734