بازی های اکشن

تعداد بازی های موجود در این شاخه : 273
بازی تخریب دربی
3 ستاره
1392/2/13

بازی تخریب دربی

توسط ماشین خود به ماشینهای دیگر ضربه وارد کنید تا از بین بروند و به مرحله بعد...
 
بازی شده : 6,250 مرتبه
بازی دفاع از خود
3 ستاره
1392/2/13

بازی دفاع از خود

به سمت افرادی که به سمت شما در حال حرکتند تیر اندازی و آنها را از بین ببرید.و...
 
بازی شده : 5,633 مرتبه
بازی نبرد در صحرا
3 ستاره
1392/2/13

بازی نبرد در صحرا

توسط هواپیما و شلیک بمب دشمنان را از بین ببرید.برای شلیک از دکمه های zوx استف...
 
بازی شده : 11,391 مرتبه
بازی جنگ خرچنگها
4 ستاره
1392/2/12

بازی جنگ خرچنگها

توسط کلیدهای A S D عنکبوتها را بگیرید.
 
بازی شده : 5,425 مرتبه
بازی مدافع کیهانی
3 ستاره
1392/2/12

بازی مدافع کیهانی

هواپیما را حرکت و به سمت دشمنان تیر پرتاب کنیدو مراقب باشیدبه آنها برخورد نکن...
 
بازی شده : 3,750 مرتبه
بازی انهدام گوی ها
1 ستاره
1392/2/12

بازی انهدام گوی ها

به سمت گوی هایی که به سمت شما می آیند تیر شلیک کنید.توسط کلید اسپیس می توانید...
 
بازی شده : 4,285 مرتبه
بازی موش و پنیر
3 ستاره
1392/2/12

بازی موش و پنیر

موش را حرکت دهید و پنیرها را بگیرید.مواظب تله ها باشید...
 
بازی شده : 5,767 مرتبه
بازی چکش و کرمها
3 ستاره
1392/2/12

بازی چکش و کرمها

در این بازی 9 حفره وجود دارد که از داخل آنها کرمهایی سرشان را بیرون می آورند....
 
بازی شده : 5,463 مرتبه
بازی نجات گربه ها
3 ستاره
1392/2/12

بازی نجات گربه ها

در این بازی گربه هایی را مشاهده می کنید که به سمت پایین می پرند و در پایین نی...
 
بازی شده : 6,507 مرتبه
بازی توپ و قلعه
3 ستاره
1392/2/12

بازی توپ و قلعه

قلعه را به توپ و گلوله ببندید.
 
بازی شده : 6,385 مرتبه
بازی ماجراجویی در شهر
3 ستاره
1392/2/12

بازی ماجراجویی در شهر

بازی ماجرایی جالب در شهر.باید از سد نگهبان ها عبور کنید تا به هدف برسید. ...
 
بازی شده : 6,795 مرتبه
بازی انفجار توپ
2 ستاره
1392/2/12

بازی انفجار توپ

توسط کلید اسپیس به سمت کشتیها توپ شلیک کنید وآنها را ازبین ببرید وگرنه کشتی ش...
 
بازی شده : 5,697 مرتبه
بازی کنترل هواپیما
3 ستاره
1392/2/12

بازی کنترل هواپیما

هواپیما را در هوا کنترل کنید.توسط کلید مکان نمایین هواپیما به سمت بالا و توسط...
 
بازی شده : 6,808 مرتبه
بازی موانع هلی کوپتر
4 ستاره
1392/2/6

بازی موانع هلی کوپتر

در این بازی مرحله ای آنلاین سعی کنید به نحوی هواپیما رو از موانع عبور دهید تا...
 
بازی شده : 8,881 مرتبه
بازی مرد طمع کار
3 ستاره
1392/2/6

بازی مرد طمع کار

تو خیابون امتیازاتو جمع کنین اما مواظب باشین به ماشین برخورد نکنین....
 
بازی شده : 8,489 مرتبه
بازی مبارزه دونفره
4 ستاره
1392/2/6

بازی مبارزه دونفره

یه بازی اکشن دونفره جالب.
 
بازی شده : 8,653 مرتبه
1508693584