بازی های اکشن

تعداد بازی های موجود در این شاخه : 283
بازی سگ و گربه
3 ستاره
1392/2/13

بازی سگ و گربه

یک سگ و یگ گربه در این بازی مشاهده می کنید که به سمت هم اسنخوان و اشیا را پرت...
 
بازی شده : 8,679 مرتبه
بازی فلش تانک
3 ستاره
1392/2/13

بازی فلش تانک

جنگ تانکها
 
بازی شده : 11,019 مرتبه
بازی ماجراجویی بروسلی
4 ستاره
1392/2/13

بازی ماجراجویی بروسلی

بازی ماجرایی جذاب.اینبار با بروسلی ماجراجویی کنید و دشمنان را یکی پس از دیگری...
 
بازی شده : 13,550 مرتبه
بازی غارت مهمات
3 ستاره
1392/2/13

بازی غارت مهمات

بازی جذاب-نباید بگذارید هواپیماها و دیگر آدمها مهمات شما را غارت کنند.توسط مو...
 
بازی شده : 6,902 مرتبه
بازی فیل عصبانی
2 ستاره
1392/2/13

بازی فیل عصبانی

این فیل می خواهد شما را زیر پای خود له کند.تا چند ثانیه میتوانید از زیر پای ا...
 
بازی شده : 8,005 مرتبه
بازی خرگوش ماجراجو2
2 ستاره
1392/2/13

بازی خرگوش ماجراجو2

خرگوش را از موانع عبور دهید تا به خط پایان برسید...
 
بازی شده : 6,028 مرتبه
بازی اکشن دزد و پلیس
3 ستاره
1392/2/13

بازی اکشن دزد و پلیس

بازی پرطرفدار دزد و پلیس.از دست پلیس فرار کنید....
 
بازی شده : 17,279 مرتبه
بازی خرگوش ماجراجو
3 ستاره
1392/2/13

بازی خرگوش ماجراجو

خرگوش را به حرکت درآورید و توسط کلید اسپیس پرش کنید و امتیازها را بگیرید. و د...
 
بازی شده : 7,304 مرتبه
بازی اژدهای جنگجو
3 ستاره
1392/2/13

بازی اژدهای جنگجو

بازی ماجرایی که در سر راه خود با دشمنان زیادی مواجعه می شوید.باید همه آنها را...
 
بازی شده : 8,889 مرتبه
بازی مدافعان سرزمین مادری
4 ستاره
1392/2/13

بازی مدافعان سرزمین مادری

مبارزه دو نفره جذاب
 
بازی شده : 13,240 مرتبه
بازی تخریب دربی
3 ستاره
1392/2/13

بازی تخریب دربی

توسط ماشین خود به ماشینهای دیگر ضربه وارد کنید تا از بین بروند و به مرحله بعد...
 
بازی شده : 6,334 مرتبه
بازی دفاع از خود
3 ستاره
1392/2/13

بازی دفاع از خود

به سمت افرادی که به سمت شما در حال حرکتند تیر اندازی و آنها را از بین ببرید.و...
 
بازی شده : 5,729 مرتبه
بازی نبرد در صحرا
3 ستاره
1392/2/13

بازی نبرد در صحرا

توسط هواپیما و شلیک بمب دشمنان را از بین ببرید.برای شلیک از دکمه های zوx استف...
 
بازی شده : 11,552 مرتبه
بازی جنگ خرچنگها
4 ستاره
1392/2/12

بازی جنگ خرچنگها

توسط کلیدهای A S D عنکبوتها را بگیرید.
 
بازی شده : 5,481 مرتبه
بازی مدافع کیهانی
3 ستاره
1392/2/12

بازی مدافع کیهانی

هواپیما را حرکت و به سمت دشمنان تیر پرتاب کنیدو مراقب باشیدبه آنها برخورد نکن...
 
بازی شده : 3,806 مرتبه
بازی انهدام گوی ها
1 ستاره
1392/2/12

بازی انهدام گوی ها

به سمت گوی هایی که به سمت شما می آیند تیر شلیک کنید.توسط کلید اسپیس می توانید...
 
بازی شده : 4,353 مرتبه
1519317261