آپلود عکس

بازی های اکشن

تعداد بازی های موجود در این شاخه : 316
بازی انهدام موجودات
3 ستاره
1392/2/14

بازی انهدام موجودات

توسط کلید اسپیس به پرندگان و دیگر موجودات در حال حرکت ضربه بزنید و در پایان ...
 
بازی شده : 7,024 مرتبه
بازی سگ و گربه
3 ستاره
1392/2/13

بازی سگ و گربه

یک سگ و یگ گربه در این بازی مشاهده می کنید که به سمت هم اسنخوان و اشیا را پرت...
 
بازی شده : 8,950 مرتبه
بازی فلش تانک
3 ستاره
1392/2/13

بازی فلش تانک

جنگ تانکها
 
بازی شده : 11,241 مرتبه
بازی ماجراجویی بروسلی
4 ستاره
1392/2/13

بازی ماجراجویی بروسلی

بازی ماجرایی جذاب.اینبار با بروسلی ماجراجویی کنید و دشمنان را یکی پس از دیگری...
 
بازی شده : 13,957 مرتبه
بازی غارت مهمات
3 ستاره
1392/2/13

بازی غارت مهمات

بازی جذاب-نباید بگذارید هواپیماها و دیگر آدمها مهمات شما را غارت کنند.توسط مو...
 
بازی شده : 7,046 مرتبه
بازی فیل عصبانی
2 ستاره
1392/2/13

بازی فیل عصبانی

این فیل می خواهد شما را زیر پای خود له کند.تا چند ثانیه میتوانید از زیر پای ا...
 
بازی شده : 8,162 مرتبه
بازی خرگوش ماجراجو2
2 ستاره
1392/2/13

بازی خرگوش ماجراجو2

خرگوش را از موانع عبور دهید تا به خط پایان برسید...
 
بازی شده : 6,177 مرتبه
بازی اکشن دزد و پلیس
3 ستاره
1392/2/13

بازی اکشن دزد و پلیس

بازی پرطرفدار دزد و پلیس.از دست پلیس فرار کنید....
 
بازی شده : 17,705 مرتبه
بازی خرگوش ماجراجو
3 ستاره
1392/2/13

بازی خرگوش ماجراجو

خرگوش را به حرکت درآورید و توسط کلید اسپیس پرش کنید و امتیازها را بگیرید. و د...
 
بازی شده : 7,453 مرتبه
بازی اژدهای جنگجو
3 ستاره
1392/2/13

بازی اژدهای جنگجو

بازی ماجرایی که در سر راه خود با دشمنان زیادی مواجعه می شوید.باید همه آنها را...
 
بازی شده : 9,271 مرتبه
بازی مدافعان سرزمین مادری
4 ستاره
1392/2/13

بازی مدافعان سرزمین مادری

مبارزه دو نفره جذاب
 
بازی شده : 13,595 مرتبه
بازی تخریب دربی
3 ستاره
1392/2/13

بازی تخریب دربی

توسط ماشین خود به ماشینهای دیگر ضربه وارد کنید تا از بین بروند و به مرحله بعد...
 
بازی شده : 6,479 مرتبه
بازی دفاع از خود
3 ستاره
1392/2/13

بازی دفاع از خود

به سمت افرادی که به سمت شما در حال حرکتند تیر اندازی و آنها را از بین ببرید.و...
 
بازی شده : 5,936 مرتبه
بازی نبرد در صحرا
3 ستاره
1392/2/13

بازی نبرد در صحرا

توسط هواپیما و شلیک بمب دشمنان را از بین ببرید.برای شلیک از دکمه های zوx استف...
 
بازی شده : 11,880 مرتبه
بازی جنگ خرچنگها
4 ستاره
1392/2/12

بازی جنگ خرچنگها

توسط کلیدهای A S D عنکبوتها را بگیرید.
 
بازی شده : 5,651 مرتبه
بازی مدافع کیهانی
3 ستاره
1392/2/12

بازی مدافع کیهانی

هواپیما را حرکت و به سمت دشمنان تیر پرتاب کنیدو مراقب باشیدبه آنها برخورد نکن...
 
بازی شده : 3,912 مرتبه
1537682728