فروش مای گیم

بازی های متفرقه

تعداد بازی های موجود در این شاخه : 223
بازی کنترل موشک
3 ستاره
1392/2/13

بازی کنترل موشک

موشک را کنترل کنید تا به مقصد برسد.
 
بازی شده : 5,524 مرتبه
بازی تست عکس العمل
2 ستاره
1392/2/12

بازی تست عکس العمل

تمرکز و عکس العمل خود را بسنجید.به ترتیب بر روی اعداد کلیک کنید تا آنها را آز...
 
بازی شده : 6,817 مرتبه
بازی نجات پرنده
2 ستاره
1392/2/12

بازی نجات پرنده

آدمک را به سمت پایین کنترل کنترل کنید و پرنده را بیرون بکشید.نباید به دیواره ...
 
بازی شده : 7,239 مرتبه
بازی توپ و ستاره
3 ستاره
1392/2/12

بازی توپ و ستاره

یک بازی جالب-باید توسط موس و به وسیله توپ آبی ستاره ها را بگیرید....
 
بازی شده : 5,150 مرتبه
بازی دلقکها
3 ستاره
1392/2/12

بازی دلقکها

بازی سیرک-خود را به سمت بادکنکها پرتاب کنید و آنها را بگیرید....
 
بازی شده : 5,025 مرتبه
بازی سبد خرید مرغ
4 ستاره
1392/2/12

بازی سبد خرید مرغ

با کلیک بر روی مرغ ها آنها را داخل سبد بیندازید و روی هم قرار دهید و همچنین ...
 
بازی شده : 8,136 مرتبه
بازی صید ماهی ها
3 ستاره
1392/2/12

بازی صید ماهی ها

توسط کلیدهای مکان نما با دست پارو بزنید و قایق را حرکت دهید و ماهیها را بگیری...
 
بازی شده : 5,170 مرتبه
بازی گرفتن حلقه ها
4 ستاره
1392/2/6

بازی گرفتن حلقه ها

هایی که تو بازی مشاهده می کنین رو باید بگیرین تا به مرحله بعدی برین. ...
 
بازی شده : 4,356 مرتبه
بازی حباب
3 ستاره
1392/2/6

بازی حباب

بادکنکها رو اونقدر باد کنید تا بترکند هر کدوم که زودتر ترکیدند برنده است.توسط...
 
بازی شده : 7,034 مرتبه
بازی هدایت کاوشگر
2 ستاره
1392/2/6

بازی هدایت کاوشگر

کاوشگرمرو نظرو به نحوی هدایت کنید به سمت کلید و امتیازات که به دیواره ها برخو...
 
بازی شده : 5,418 مرتبه
بازی کنترل توپ ساحلی
2 ستاره
1392/2/6

بازی کنترل توپ ساحلی

توپی که داخل آب مشاهده می کنین رو باید حرکت بدین و ستاره هایی که داخل آب هستن...
 
بازی شده : 4,740 مرتبه
بازی شکار سیب ها
4 ستاره
1392/2/6

بازی شکار سیب ها

توسط کلید اسپیس جانور مورد نظرو به سمت بالا پرتاب کنید تا میوه های بالای درخت...
 
بازی شده : 4,906 مرتبه
بازی سیب ها
3 ستاره
1392/2/6

بازی سیب ها

در مدت زمان 30 ثانبه سعی کنید 100 میوه بخورید توسط چپ کلیک ابتدا میوه های سبز...
 
بازی شده : 6,031 مرتبه
بازی ماجراجویی هواپیما
3 ستاره
1392/1/26

بازی ماجراجویی هواپیما

هواپیما رو به سمت جلو هدایت کنید و درراه نیز میتونید سوختتونو تامین کنید مراق...
 
بازی شده : 6,567 مرتبه
بازی گرفتن ماهی ها
3 ستاره
1392/1/26

بازی گرفتن ماهی ها

توسط کلید اسپیس قلاب را به درون آب انداخته و ماهی بگیرید.توسط کلیدهای مکان نم...
 
بازی شده : 6,207 مرتبه
1511461497