بازی های متفرقه

تعداد بازی های موجود در این شاخه : 260
بازی مرحله ای جالب
3 ستاره
1392/2/22

بازی مرحله ای جالب

امتیازاتی که با علامت زرد رنگ مشخص شده را بگیرید و سپس خود را به شکلی که با ...
 
بازی شده : 8,565 مرتبه
ناخدای کشتی شوید
3 ستاره
1392/2/22

ناخدای کشتی شوید

کشتی را در دریا برانید و کنجها را بگیرید.مواظب باشید به سخره ها برخورد نکنید....
 
بازی شده : 7,439 مرتبه
کنترل زیردریایی
4 ستاره
1392/2/22

کنترل زیردریایی

کشتی زیردریایی را در زیر آب هدایت کنید تا به سخره ها برخورد نکند.برای این کار...
 
بازی شده : 6,435 مرتبه
فرود بالنها در جزیره
3 ستاره
1392/2/20

فرود بالنها در جزیره

توسط هواپیمای مورد نظر بالنها را روی جزیره فرود آورید تا امتیاز بگیرید....
 
بازی شده : 5,096 مرتبه
پنگوئنهای بازیگوش
3 ستاره
1392/2/20

پنگوئنهای بازیگوش

به سمت پنگوئن هایی که از حفره ها بیرون می آیند برف پرتاب کنید قبل از اینکه به...
 
بازی شده : 5,316 مرتبه
نگهداری از غذا
3 ستاره
1392/2/20

نگهداری از غذا

غذای مورد نظر را از پله ها بالا ببرید.اما باید تعادلتان حفظ شود....
 
بازی شده : 8,659 مرتبه
محافظت از گوسفندها
1 ستاره
1392/2/20

محافظت از گوسفندها

نگذارید گرگها به گوسفندها نزدیک شود
 
بازی شده : 4,557 مرتبه
بازی فرار از سنگ بزرگ
1 ستاره
1392/2/20

بازی فرار از سنگ بزرگ

این آدمک را که یک گوی سنگ به دنبال اوست از این گوی دور کنید.همچنین مراقب دیگر...
 
بازی شده : 6,113 مرتبه
پرتاب پنگوئن ها
3 ستاره
1392/2/20

پرتاب پنگوئن ها

توسط تخته های کمکی پنگوئن ها را به سمت بالا پرتاب و امتیاز بگیرید....
 
بازی شده : 5,492 مرتبه
یک بازی جالب
3 ستاره
1392/2/20

یک بازی جالب

با کلیک به موقع بر روی دکمه PEE توپ را از روی اشیا عبور دهید.بعد از انجام این...
 
بازی شده : 9,834 مرتبه
گربه های بازیگوش
3 ستاره
1392/2/20

گربه های بازیگوش

توسط گربه سیاه پرش کنید و جعبه های کادو را باز وتوسط گربه سفید پرش و محتویات ...
 
بازی شده : 6,363 مرتبه
موشهای کدوخوار
3 ستاره
1392/2/20

موشهای کدوخوار

با کلیک بر روی موش ها نگذارید که به کدوها نزدیک شوند و آنها را ببرند....
 
بازی شده : 5,362 مرتبه
هدیه های پرتابی
5 ستاره
1392/2/20

هدیه های پرتابی

هدیه های پرتاب شده از هواپیما را بگیرید و در آخر ببینید تا چند هدیه گرفته اید...
 
بازی شده : 6,638 مرتبه
عبور از روی نقطه ها
3 ستاره
1392/2/20

عبور از روی نقطه ها

بازی جالب-از روی نقطه ها حرکت کنید مواظب موجودات رنگارنگ باشید تا به آنها برخ...
 
بازی شده : 5,502 مرتبه
هدایت توپ به مکان مشخص شده
2 ستاره
1392/2/20

هدایت توپ به مکان مشخص شده

توسط کلیدهای مکان نماتوپ را به مکان مشخص شده هدایت کنید تا به مرحله بعد بروید...
 
بازی شده : 4,896 مرتبه
نجات انسانها از غرق شدن
3 ستاره
1392/2/20

نجات انسانها از غرق شدن

با پرتاب لاستیک به سمت افرادی که در حال غرق شدن هستند آنها را نجات دهید....
 
بازی شده : 6,100 مرتبه
1524610532