Συνοπτικές πληροφορίες

taha100

Πήρε ένα Dell και/ή μια πρόταση για τον εαυτό μου

Θέση

Nova τραγούδι προφίλ

Προφίλ του χρήστη από λιγότερο από 5.000 σημεία δεν είναι δυνατόν και της δυνατότητας να παρεμβληθούν Nova κομμάτια.


Όρους του προφίλ τραγούδι εισαγωγή Nova

Όνομα:

Φύλο:

Πόλη:

Ημερομηνία:

1395/5/9

Τελευταία επίσκεψη:

1395/12/18

Παιχνιδιών που παίζονται:

57

Σχόλια:

0

Λίστα φίλων

Σχόλια προφίλ

Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε χυδαία λόγια και άσχημο προκαλέσει την απώλεια του όλα τα προνόμια του χρήστη και παίρνει να αποκλείσω
1500913759