بازی های فلش آنلاین »» C لیست بازی های اکشن و ماجرایی  «« Action Games[ MyGame.Ir]
 

 1            <<صفحه بعد   ^بازیهای اکشن با حرف اول C ^ صفحه قبل>>      تعداد بازی:34

 
 

Cyber SWAT

بتوسط موس حرکت و پرش کنید تا به مراحل بعدی بروید....

 

Clash'N Slash v2

به سمت دشمن بمب پرتاب کنید و آنها را از بین ببرید...

 

             
 

Camp runamuck

توسط کلیدهای مکان نما با دست پارو بزنید و قایق را حرکت دهید و ماهیها را بگیرید...

 

cable capers 2

بازی ماجرایی جالب.آدمک را حرکت دهید اما نباید به موجودات سبزرنگ برخورد کنید.توسط کلید...

 

             
 

Candy man

آدمک را حرکت داده و امتیازهارا بگیرید و توسط کلید اسپیس نیز پرش کنید اما مواظب باشید به داخل نوک تیزها سقوط نکنید...

 

Canadaair

هواپیما را در هوا کنترل کنید.توسط کلید مکان نمایین هواپیما به سمت بالا و توسط کلید مکان نمای بالا هواپیما به سمت پایین حرکت می کند....

 

             
 

Carious weltling

بازی جالب...

 

Cannon blast

توسط کلید اسپیس به سمت کشتیها توپ شلیک کنید وآنها را ازبین ببرید وگرنه کشتی شما را نابود خواهند کرد....

 

             
 

Castle destroyer

قلعه را به توپ و گلوله ببندید.....

 

Carmageddon

توسط ماشینی که در اختیار شماست هر کسی را که در خیابان میبینید بکشید و امتیاز بگیرید....

 

 

 1            <<صفحه بعد   ^بازیهای اکشن با حرف اول C ^ صفحه قبل>>      تعداد بازی:34