بازی های فلش آنلاین »» T لیست بازی های فکری  «« Puzzle Games[ MyGame.Ir]
 

 1            <<صفحه بعد   ^بازیهای فکری با حرف اول T ^ صفحه قبل>>      تعداد بازی:28

 
 

Tangram game

این بازی هم شبیه بازی قبلی هست.در قسمت CURRENT PUZZLE شکلی که باید توسط اشکال موجود...

 

Tangram

اشکال هندسی را در سر جایش بگذارید تا شکل تکمیل گردد.تا 25 شکل مختلف دراین بازی وجود...

 

             
 

Tetris 2d

بازی خانه سازی...

 

Tetravex

بازی فکری جالب-9 خانه به طوری کنار هم بچینید که اعداد مجاور آن مثل هم باشند...

 

             
 

Tetrollapse

یک بازی خانه سازی دیگر با ظاهری متفاوت...

 

Tetris a

یک بازی حانه سازی دیگر...

 

             
 

The daring dozen

بازی فکری جالب دیگر.با کلیک بر روی تخم مرغ ها باید آنها را در سبد بیندازید...

 

The big game

بازی فکری معروف-ابزارها را جستجو کنید و بردارید تا برای رسیدن به هدفتان از آنها استفاده کنید...

 

             
 

The mah-jongg key

بازی با کارتها...

 

The doors

بازی فکری-راه مناسب را پیدا و از در خارج شوید...

 

 

 1            <<صفحه بعد   ^بازیهای فکری با حرف اول T ^ صفحه قبل>>      تعداد بازی:28