آپلود عکس
RSS یک فرمت بر پایه XML است که برای انتشار محتوا در وب استفاده می گردد. بازی آنلاین چند مورد فید RSS ارائه می نماید.

1539756177